درباره ما

درباره گروه آموزشی جلالی فر

 وب سایت  گروه آموزشی جلالی فر در تاریخ یکم مرداد 1398 رسما آغاز بکار کرد. فعالیت این گروه آموزشی در بستر اینترنت، روی سه محور برنامه ریزی شده است که   به ترتیب زیر اولویت بندی شده اند: 

  1. تدریس تکنیک های کاربردی ترجمه و  مترجمی همراه با آموزش عملی تکنیک ها برای کلیه مترجمان از همه زبان ها
  2.  تدریس تخصصی ترجمه و مترجمی زبان انگلیسی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در گرایش های مترجمی زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، زبان و ادبیات انگلیسی
  3.  تدریس تخصصی ترجمه و مترجمی انگلیسی برای دانشجویان رشته های غیر زبان و مترجمی شامل حقوق، حسابداری، روانشناسی ، علوم اجتماعی ، علوم سیاسی ،مدیریت بازرگانی و کلیه رشته های تخصصی اعم از پزشکی و مهندسی در تمام گرایش ها

 ماموریت ما در بخش آموزش نظری

آموزش تکنیک های کاربردی ترجمه

آموزش تکنیک های کاربردی مترجمی

آموزش تکنیک های ترجمه مکتوب

آموزش تکنیک های ترجمه شنیداری

آموزش تکنیک های  ترجمه انگلیسی (و کلیه زبان ها ) به فارسی

آموزش تکنیک های   ترجمه فارسی به انگلیسی (و کلیه زبان ها )

آموزش تکنیک های   ترجمه در خبر

آموزش تکنیک های  ترجمه در اخبار خارجی

آموزش تکنیک های  ترجمه نوار و فیلم

 ماموریت ما در بخش آموزش کاربردی

برگزاری دوره  کاربردی ترجمه

برگزاری دوره کاربردی  مترجمی

برگزاری دوره کاربردی  ترجمه مکتوب

برگزاری دوره کاربردی  ترجمه شنیداری

برگزاری دوره کاربردی  ترجمه انگلیسی (و کلیه زبان ها ) به فارسی

برگزاری دوره کاربردی   ترجمه فارسی به انگلیسی (و کلیه زبان ها )

برگزاری دوره کاربردی   ترجمه در خبر

برگزاری دوره کاربردی  ترجمه در اخبار خارجی

برگزاری دوره کاربردی  ترجمه نوار و فیلم

trans.3